Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. október 20.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Alapvető kérdésekben egyetértenek az újságíró szervezetek
Új titoktörvényt és tisztességes újságírókat látnának szívesen
2006. március 3. péntek, 11:40
Ne korlátozhassák különféle ürügyekkel a sajtó munkáját a hatóságok: ilyen titoktörvényt szeretnének a magyarországi újságíró szervezetek. Csütörtökön tartott tanácskozásukon korrekt, elfogulatlan tájékoztatást, erkölcsös, tisztességes munkát kértek az újságíróktól a választási kampány idejére is.
Új titoktörvényt sürgetnek a magyar újságíró szervezetek közösen kiadott nyilatkozatukban. Olyan jogszabályt tartanak elfogadhatónak, amely tiszteletben tartja a nyilvánosság érdekeit, s az állam védelmét nem használhatja ürügyként a nyilvánosság korlátozására. Érvényt szereznének annak, hogy a hatóságok bocsássák a sajtó rendelkezésére a közérdekű információkat. A jog ezt ma is kötelezővé teszi, ám a gyakorlatban nem mindig valósul meg.

Korrekt tájékoztatást, tisztességet, függetlenséget

Ebben is egyezségre jutottak a magyarországi újságíró szervezetek tegnap tartott tanácskozásukon, amelyet a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) szervezett a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége és a Sajtószakszervezet részvételével.

Abban is egyetértettek, hogy még a választási kampányban sem feledkezhetnek meg az újságírók a sajtó legfőbb értékrendszeréről, a függetlenségről. Nem elfogultan, hanem a szakmai elvek tiszteletben tartásával kell tájékoztatni a nyilvánosságot.

Zárónyilatkozatba foglalt állásfoglalásuk szerint elfogadhatatlan, hogy a napi politika teljes mértékben átjárja az emberek kapcsolatrendszerét, s hogy a különböző politikai viták, elfogult szándékok beárnyékolják a kollegiális kapcsolatokat, szekértáborokra osztják a magyar újságírókat. Épp ezért az újságíró szervezetek arra hívták fel a tagjaik figyelmét, hogy tartsák szem előtt a korrekt tájékoztatást és az elemi erkölcsi tisztességet.

Már Mózes és Deák is megmondta

Szunyogh Szabolcs, a MÚOSZ elnökségi tagja Deák Ferenc híres szavait idézte: „hazudni pedig nem szabad”. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a sajtószabadság nap mint nap veszélybe kerül, sokszor anyagi okokból.

A túlzott hírverseny miatti szenzációhajhászás gyakran arra sarkallja a szerkesztőket, újságírókat, hogy ne a valóságot tárják a nyilvánosság elé, hanem azt, ami eladható, izgalmas, érdekes.

Novotny Zoltán, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke a szerinte az első sajtótörvénynek is tekinthető Tízparancsolatból idézett: „ne tégy hamis tanúbizonyságot” .

Rövid vita bontakozott ki az egybegyűltek között a PRÚSZ által fogalmazott zárónyilatkozat néhány soráról. A szöveg első változata riasztó jelnek nevezte, hogy Magyarországon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélhetnek újságírókat. Ez a mondat , mely Bencsik András esetére utalt, végül kimaradt a szövegből.

Bebörtönözhetik-e a rágalmazókat?

Szentesi Zöldi László, a házigazda protestáns újságíró szervezet alelnöke ehhez kapcsolódóan felvetette, hogy meg kellene vizsgáltatni a Büntető Törvénykönyv rágalmazásról szóló részének alkotmányosságát. Halák László, a MÚOSZ etikai bizottságának ugyanakkor azt hangsúlyozta, az újságíró jogai mindig együtt járnak a felelősséggel is.

A konferencia résztvevőinek többsége végül egyetértett abban, hogy ha az újságíró rágalmazást követ el, viselje annak következményeit. A jó újságírónak pedig tudnia kell, hogyan lehet körültekintően megfogalmazni a kényes kérdéseket.

Müller Péter, a PRÚSZ tagja azt hangoztatta, hogy be kellene végre ismerni, az újságírás hatalmi ág, vagyis miként a rendőröket és a politikusokat, az újságírókat is megilletné egyfajta védelem. Halák László (MÚOSZ) válaszában felhívta a figyelmet, hogy az újságírókat jelenleg is védi a sajtótörvény.
eMasa
vélemények  hozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | tipp a szerkesztőnek