Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. október 20.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Titoktörvény: Gyurcsány Ferenchez fordult a MÚOSZ
2006. január 4. szerda, 15:21
A MÚOSZ a miniszterelnökhöz, a Nyilvánosság Klub pedig az országgyűlési képviselőkhöz fordult a minősített adatok védelméről szóló törvénytervezet ügyében. A szakmai szervezetek két héttel a törvénytervezet általános vitája előtt a sajtószabadság érdekében annak módosítását szorgalmazzák.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A kormány nevében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter decemberben a Parlament elé terjesztette a minősített adat védelméről szóló törvényjavaslatot, melyhez 2006. január 18-ig lehet módosító javaslatot benyújtani.
A tervezett új törvényi szabályozás érzékenyen érinti a sajtó egészének működését s az újságírók nyilvánosságot szolgáló tevékenységét, különösképpen a tervezet 17.§-ának (2) bekezdése, amely kimondja: „Aki minősített adatot bármely módon megismer, köteles azt titok-ban tartani.”
A tervezett törvényi szabályozás arra a két fikcióra épül, hogy az állam a saját titkai minősítésében és megőrzésében korrekten és precízen (a szükséges gondossággal) jár el, illetve, hogy a hatalom a minősített adatok ügyében tisztességes magatartást tanúsít.

Azaz a törvénytervezet abból indul ki, hogy:
a.) Az állam szervei korrekt módon, csak a nemzeti érdeket képviselő ügyet és csak alapos indokkal nyilvánítanak védetté (valamilyen formában titokká).
b.) A szükséges gondossággal eljáró állam titokká nyilvánított ügyei nyilvánosságra kerülhetnek bűncselekmény elkövetése (pld. a titok ellopása, illetékesek bűnös közreműködése, bűnös hanyagsága, mulasztása) nélkül.
c.) Abból indul ki továbbá, hogy a hatalom gyakorlói a nyilvánosság előtt takargatni kívánt ügyeiket nem fedezik, rejtik el titokká nyilvánítással.
d.) A hatalom részesei a titokká nyilvánított ügyeket politikai előnyszerzés céljából nem szolgáltatják ki közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosság fórumainak.

A törvényjavaslat megfogalmazóinak ezen feltételezései hamisak, nem valósak, amit számos, a gyakorlatban tapasztalt ellenpélda, büntető eljárás is bizonyít. Sőt: a tisztességesen eljáró hatalom feltételezését leggyakrabban a hatalom részesei (a kormány és az ellenzék) cáfolják azzal, hogy visszatérően egymást vádolják államtitkok kiszivárogtatásával.

Továbbá: a szükséges gondossággal működő államnak a saját maga által titoknak nyilvánított ügyeket meg kell őriznie. Amennyiben erre képtelen, úgy nem járt el a szükséges gondossággal, s végképp nem várhat el az állam polgáraitól olyan magatartást, amire maga nem képes.

Ezzel nem állítjuk, hogy különösen indokolt, rendkívüli esetben az állampolgárokat és a nyilvánosságot képviselő médiát semmiképpen nem terhelhetné felelősség a nem bűncselekmény útján tudomására jutott titkok esetében. Ilyen felelősség létezik, ám az ilyen esetek köre csak egészen kivételes helyzetekre vonatkoztatható. És még ilyen esetekben is: a kívülálló felelőssége csak a titokgazda felelősségének megállapítása után vizsgálható, szemben a tervezett törvényi szabályozással, amely az állampolgár és a nyilvánosságot képviselő média felelősségét eszkalálja. Mindeközben általános tapasztalat, hogy a nem bűncselekmény útján nyilvánosságra kerülő titok (az állam mulasztása mellett), többnyire a hatalom szereplőinek tisztességtelen politikai előnyszerzésére vezethető vissza.

Hangsúlyosan hozzátéve: még a bűncselekmény (pld. a titok ellopása) útján nyilvánosságra kerülő titkok esetében is felmerül az arányosság kérdése. Jelesül az, hogy milyen társadalmi veszélyességű az indokolatlan titokká nyilvánítás vagy ennek az akár bűncselekmény útján történő megszerzése és nyilvánosság elé tárása.

A tervezett törvényi szabályozás demokrácia- és nyilvánosságellenes. Már eddig is gyakran indokolatlanul meghurcolt pályatársainkat további büntetőjogi fenyegetéssel bizonytalanítja el a nyilvánosság ellenőrző funkciójának segítésében, ezért a tervezett törvény ellen a leghatározottabban tiltakozunk.

A MÚOSZ Elnöksége nevében:

dr Eötvös Pál
a MÚOSZ elnöke

A Nyilvánosság Klub nyílt levele a parlamenti képviselőkhöz
A minősített adat védelméről szóló T/18708 számú törvényjavaslat tervezett 17.§-a értelmében aki minősített adatot bármilyen módon megismer, köteles azt titokban tartani, illetve akinek minősített adat nem a törvény szabályai szerint jutott a birtokába, köteles azt a minősítőnek vagy a rendőrségnek haladéktalanul átadni. Ez a szabályozás azoktól is elvárja a titkok megőrzését, illetve a hatóságoknak való jelentését, akiknek egyáltalán nem kell tudomással bírniuk egy adat minősített voltáról. Ez a fajta objektív felelősség jogállamban elfogadhatatlan módon korlátozná a sajtó szabadságát, így sértené a magyar alkotmány 61. §-ának (2) bekezdését is. A tervezett szabályozás továbbra is alapot szolgáltat a gondatlan államtitoksértés jelenlegi büntető törvénykönyvi tényállásának fenntartásához, amelynek alapján a közelmúltban is több büntetőeljárás indult újságírókkal szemben. Ha ugyanis az állam nem képes megőrizni titkait, a sajtótól nem várható el, hogy minden esetben kitalálja: titkos dokumentummal van dolga. De még a kiszivárgott államtitok sajtó általi szándékos közlését is csak az ország különleges stratégiai érdekeit közvetlenül és bizonyíthatóan sértő esetekben indokolt büntetőjogilag szankcionálni. A Nyilvánosság Klub már 1998 júliusi állásfoglalásában felhívta a figyelmet arra, hogy jogállamokban a minősített adatokat az állam fizetett alkalmazottainak kell megőrizniük, akik erre esküt tettek. A sajtó dolga a közvélemény hiteles tájékoztatása minden közérdeklődésre számot tartó ügyről, beleértve azt is, hogyan őrzi az állam saját titkait.
Felhívjuk a törvényalkotókat, iktassák ki a készülő törvényből az alkotmánnyal és az ország nemzetközi kötelezettség-vállalásaival ellentétes rendelkezést – áll a Nyilvánosság Klub ügyvivő testületének tegnapi nyilt levelében.
eMasa
vélemények  hozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | tipp a szerkesztőnek