Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a https://muosz.hu címen.
Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2021. október 20.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Államtitok vs. sajtószabadság
2006. január 6. péntek, 13:14
A MÚOSZ és az SZDSZ fellépésére a kormány kész változtatni a minősített adatok védelméről szóló törvénytervezet szövegén: Kiss Péter kancelláriaminiszter felkérésére a törvényt előkészítő Tóth András államtitkár jövő hét szerdán egyeztet az újságírószakma képviselőivel. A Büntető Törvénykönyv vonatkozó, a közelmúltban államtitoksértéssel vádolt újságírók perei kapcsán folyamatosan bírált rendelkezéseinek megváltoztatására nincs esély ebben a ciklusban.
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöksége szerdán a miniszterelnöknek címzett nyílt levélben tiltakozott a minősített adatok védelméről szóló törvényjavaslat ellen, demokrácia- és nyilvánosságellenesnek nevezve azt. Az SZDSZ csütörtökön állásfoglalásában kérte, hogy a kormány vonja vissza az átgondolatlan és elfogadhatatlan törvényjavaslatot, mivel rossz és antidemokratikus megoldást javasol, amikor az állami felelősség helyett a sajtót rendeli büntetni.

Az SZDSZ már decemberben, a törvényjavaslat általános vitájában is jelezte: elfogadhatatlannak tartják, hogy a javaslat továbbra sem a titok kiszivárogtatóját, hanem annak nyilvánosságra hozóját rendeli büntetni. Gyulyás József a frakció nevében úgy fogalmazott: nyilvánvaló, hogy nem a sajtóval szembeni kell rendpárti megoldásokat alkalmazni, hanem a titokgazdákkal szemben, illetve a titokkezelés során kell olyan megoldásokat, eljárási szabályokat beépíteni, amelyek a titkokat, az indokoltan titkosított információkat védik – a törvényjavaslatot ugyanakkor indokoltnak és vitára alkalmasnak nevezte. A párt csütörtöki állásfoglalásában ezzel szemben már az áll: nem támogatják a törvényjavaslatot.

Kevesebb titok lesz

A minősített adatok védelméről szóló törvényjavaslat úgy készült, hogy minden tekintetben megfeleljen az EU és a NATO minősített adatok védelmére vonatkozó határozatainak, szabályzatainak. Módosításra, az államtitok-védelem és a sajtószabadság követelményeinek
összeegyeztetésére azonban január 18-ig van lehetőség – mondta Tóth András, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár a tiltakozásokra reagálva csütörtökön. Mint mondta, az új szabályozás benyújtásának egyik oka épp a hazai és a külföldi gyakorlat között eddig meglévő különbségek megszüntetése volt.

A törvényjavaslat ugyanakkor a minősített adatok számának csökkentése érdekében a jelenlegi szabályozáshoz képest egyértelműen szigorítja a minősítési eljárásra vonatkozó szabályokat, vagyis szűkül azoknak az adatoknak a köre, amelyek nem hozzáférhetőek a nyilvánosság számára és nem lehet önkényesen minősíteni, „titkosítani” egy adatot.

Tóth kulcsjelentőségűnek nevezte, hogy a törvényjavaslat egyértelműen meghatározza: az adat minősített jellegének mindig felismerhetőnek kell lennie. A hatályos Btk. egyébként az államtitoksértés tekintetében tartalmazza ugyan a gondatlan elkövetés törvényi
tényállását, de a büntetőjogi felelősségre vonásra csak akkor kerülhet sor, ha az adott személy bizonyosan tudhatott az adat minősített jellegéről vagy kétséges esetben elmulasztotta, hogy
megfelelő körültekintéssel járjon el. Ezt viszont a vádhatóságnak kell egyértelműen bizonyítani, ami már nem jogalkotói, hanem jogalkalmazási kérdés – mondta.

A Btk.-t nem módosítják

Tóth András felhívta a figyelmet arra: a törvényjavaslatnak nem tárgya a Büntető törvénykönyv (Btk.) államtitok és szolgálati titok megsértésére vonatkozó, többek által bírált szabályainak pontosítása. Ezért a gondatlan titoksértésre vonatkozó kérdés jelenleg nem időszerű: az esetleg szükséges változtatás a Btk. egyébként is aktuális, más módosításaival egyidőben kerül majd az Országgyűlés elé.

Hozzátette: a törvényjavaslat vonatkozó passzusa nem büntetőjogi, hanem a minősített adat kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmaz, amikor rögzíti annak a személynek kötelezettségeit, akinek nem a törvény szerint kerül minősített adat a birtokába.

Nem kivételeznek

A törvényjavaslat természetesen e tekintetben nem tesz – és nem is tehet – különbséget újságírók és más állampolgárok között, mivel ez alkotmányellenes lenne. „Én magam természetesen kész vagyok minden olyan elképzelés megvitatására, amely az államtitok védelmének és a sajtószabadság biztosításának követelményeit kívánja összeegyeztetni” – mondta, hozzátéve, hogy január 18-ig még van lehetőség a módosításra.

Batiz András kormányszóvivő csütörtökön szintén a MÚOSZ és az SZDSZ tiltakozására reagálva közölte: Európában nincs egységes gyakorlat arról, hogy ki büntethető, ha minősített titkot ad ki, ugyanakkor Magyarországon eddig sem illették meg különleges jogosítványok az újságírókat. Hangsúlyozta: a kormány álláspontja világos, a nyilvánosság pártján áll, ugyanakkor kötelessége megvédeni a polgárok, a magyar állam érdekeit. „A kormány feladata az, hogy az egymással esetenként ütköző értékek között egyensúlyt találjon, és
harmóniát tartson fenn” – jelentette ki.

Kiss Péter kancelláriaminiszter felkérésére az előterjesztést készítő Tóth András államtitkár január 11-én az újságírószakma képviselőivel egyeztet a törvénytervezetről és a lehetséges konszenzusos javaslatról a MÚOSZ székházában.

Alkotmánybírósági felülvizsgálatot kér egy állampolgár
Az Alkotmánybírósághoz fordult a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 221., 222. és 223. §-ának utólagos felülvizsgálatát indítványozva dr. Németh Antal. Álláspontja szerint a Btk. idézett, az államtitoksértés büntetését szabályozó paragrafusai ellentétesek az Alkotmány több rendelkezésével (a jogállamiság elvével, az elidegeníthetetlen jogok elismerésével és védelmével, a megalázó elbánás tilalmával, a szabadság és a személyi biztonság jogával, a lelkiismereti szabadság jogával valamint a szabad véleménynyilvánítás és a sajtószabadság védelmének jogával), ezért indítványozza a Btk. ezen paragrafusainak megsemmisítését.
Az indítványt Németh Antal tájékoztatás céljából elküldte a MÚOSZ elnökének is. A linkajánlatok között a teljes szöveg megtalálható és letölthető.
eMasa/MTI
vélemények  hozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | tipp a szerkesztőnek