Televízió | Rádió | Sajtó | Új média | muosz.hu || 2016. június 27.


hirdetés
hirdetés

PARTNEREINK
Médiajogfigyelő

Metazin
Radio Maryja – húsz éve a lengyel otthonokban
2011. december 19. hétfő, 16:21
„Katolikus hang az otthonodban” – ezzel a szlogennel hirdeti magát immár két évtizede Lengyelországban a Radio Maryja. Az összeesüvés-elméletekre és rasszizmusra fogékony, direkt pártpolitizálásával, kétes gazdasági hátterével az egyházi köröket is megosztó csatorna történetét az eMasa felkérésére Domány András idézi fel.
Az adót a redemptorista szerzetesrend, és személyesen annak tagja, Tadeusz Rydzyk alapította. Műsorának jelentős része vallási jellegű, ezek a miseközvetítések, imák, elmélkedések, hitoktató beszélgetések és előadások nem különböznek más egyházi rádiók adásaitól. Egyedülállóak viszont a politikai műsorok, a hírek, a stúdióbeszélgetések és a Befejezetlen beszélgetések címmel naponta jelentkező sok órás élő betelefonálós műsorok. Ezekben kizárólag egyetlen politikai nézetrendszer képviselői szólalhatnak meg: a „nemzeti-radikálisnak” nevezhető jobboldaléi. Vita nincs, más vélemény megszólaltatása fel sem merül – azt csak bírálói interpretálásában lehet megismerni. Maga Rydzyk „igazgató atya” és munkatársai sem állnak szóba senkivel saját körükön kívül, interjút nem adnak.

Ellenforradalom tollal…

Ezekben a műsorokban egy ellenségektől körülvett, elpusztításra ítélt ország és egy üldözött katolikus egyház képe bontakozik ki. Lengyelországot gyarmati sorba kényszeríti az Európai Unió – benne főleg Németország – és Oroszország, és ezt az áruló politikusok támogatják. A lengyelség ellenségei ki akarják irtani ezt a vallásos nemzetet, ezért támogatják az abortuszt. (Csak kicsit egyszerűsítek, a mondanivaló lényege tényleg ez.) A parlamentben és a kormányban lengyelellenes erők vannak többségben – ezt egyedül 2005-2007-ben, a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog (vagy Törvény) és Igazságosság párt (PiS) kormányzása idején nem mondták. A köztársasági elnökök közül egyedül Lech Kaczynski képviselte a nemzet érdekeit. 2010. április 10-i szmolenszki repülőszerencsétlenségéről a Mária Rádió nyíltan hirdeti, hogy gyilkos merénylet volt, az orosz és a lengyel kormány összeesküdve pusztította el a lengyel elit színe-virágát, hogy az előbbiek akadálytalanul folytathassák hazaáruló tevékenységüket. (Ennek megfelelően kezelik a Kaczynski helyébe lépett Komorowski államfőt.) Áruló, egykori rendőrspicli a szemükben Lech Walesa is, a Szolidaritás alapítója, az első szabadon választott köztársasági elnök (1990-1995).

Szintén rendszeres az antiszemita uszítás a Mária Rádió műsoraiban. Amikor valamilyen nagyon durva kirohanásból sajtóbotrány kerekedik, arra szoktak hivatkozni, hogy ezek élő adásban elhangzó hallgatói vélemények, a rádió nem azonosul velük, de nem tehet róluk. Ez több okból nem igaz. Egyrészt a „műsorvezető atyák” (igen, a politikai műsorokat is papok vezetik, civil újságíró talán nincs is) a nekik nem tetsző mondatokat igen hamar félbeszakítják, sőt szét is kapcsolják a vonalat. Ám éppen a rasszista gyalázkodásokra többnyire az a válasz, hogy „köszönöm értékes hozzászólását, Isten áldásával”. Másrészt az élő adás késleltetéssel megy – ezt akkor vezették be, amikor egyszer őket gyalázta gorombán egy dühös hallgató. Továbbá nem csak névtelen betelefonálók képviselik a szélsőségesen soviniszta, rasszista gyűlölködő hangot, hanem a stúdióba rendszeresen behívott szakértők is, köztük egyházi egyetemek pap és világi professzorai. Például a rendszerváltozás előtt a budapesti lengyel nagykövetségen is dolgozott Jerzy Robert Nowak, a 80-as évek végén az akkori áltöbbpártrendszer állampárti nomenklatúra-felügyelet alatt működött kis pártjának, a Demokrata Pártnak egyik vezetője. Valaha Berecz János Ellenforradalom tollal és fegyverrel című, 1956-ról írott könyvét méltatta lelkesen, és szervezte a Spiró György kitiltásához vezető kampányt az Ikszek című remek regény miatt. Ma viszont a szélsőjobb egyik hangadója.

A krakkói bíboros-érsek nem áll szóba velük

Rydzyk szeretne királycsináló lenni. Választások előtt a rivális jobboldali erők rettegve figyelik, melyikük mellé áll a Mária Rádió. A Kaczynskival 2006-2007-ben koalícióban kormányzott, az 1930-as évek lengyel fasizmusához (az akkori kormányzat jobboldali ellenzékéhez) nyíltan kötődő Lengyel Családok Ligája nem utolsósorban azért tűnt el a színről, mert Rydzykék ígéretesebbnek tartották Kaczynskit. Most, amikor a 2011 októberi választási vereség után a PiS bomlik és fontos munkatársai hagyták ott Kaczynskit, sokatmondó az igazgató atya hallgatása: egyelőre nem akar vagy nem tud választani.

Nasz Dziennik, 2010. május 28.
A műsorokban egyébként nyíltan, pártok és jelöltek nevével agitálnak minden kampányban – pro és kontra egyaránt. Ezzel az állami szabályokat talán még nem sértik meg, csak súrolják, de a Szentszék és a lengyel püspöki kar sokszor kimondott álláspontját igen: a papságnak és az egyházi orgánumoknak nem feladatuk a konkrét pártpolitikai állásfoglalás, csak az erkölcsi–világnézeti szempontokra hívhatják fel a figyelmet.

Az is valószínűleg egyedülálló a katolikus médiában, hogy a műsorok szereplői, köztük papok durván szidalmaznak más papokat, sőt püspököket. Ugyanis – meglehetősen önhatalmúlag – szelektálnak az egyházon belül, és kíméletlenül fellépnek a számukra túl liberális nézetek ellen. Ellenségnek minősül például a közelmúltig pap-főszerkesztő által irányított krakkói hetilap, a Tygodnik Powszechny, amely már az előző rendszerben is az értelmiségnek, nem csak a vallásos embereknek, valóságos bibliája volt. Ugyanakkor naponta szinte egészében felolvassák a Nasz Dziennik (A Mi Lapunk) című napilapot, amelyet formailag különálló magáncég ad ki, valójában azonban a Mária Rádió nyomtatott „karja”.

Ez a megosztottság viszonozva, a papság körében is meglátszik. Sok lelkész és püspök felháborodottan utasítja el a Mária Rádió hangvételét és politikai adásainak tartalmát, míg mások rajonganak érte. Néhány főpap állandó szereplő, míg mások nem állnak szóba vele. Stanislaw Dziwisz krakkói bíboros-érsek például, aki 40 évig volt II. János Pál pápa (eleinte persze még mint krakkói érsek) titkára, inkább az utóbbiak közé tartozik. Jozef Michalik przemysli érdek, a püspöki kar elnöke viszont egy friss interjúkötetben néhány apró bírálat ellenére a mennybe meneszti Rydzykéket, miközben az említett krakkói hetilapot, II. János Pál egykori sajtódebütálásának orgánumát lényegében kizárja az egyházból. (A pontosság kedvéért: a lap ellenfelei gyakran hivatkoznak arra, hogy a lengyel pápa a rendszerváltozás után írt egy bíráló levelet is a Tygodnik Powszechnynek, amiért az szerinte nem eléggé támogatta az egyház társadalmi szerepének helyreállítását. De ez nem változtatott azon, hogy szeretettel és barátsággal kezelte a lapot és munkatársait.)

Szerzetesek és tőkések

Említettem, hogy a rádió valójában a szerzetesrend tulajdona. Ez jogi dilemmákat vet fel, mert működési formája tisztázatlan. A pénzügyi adatokat követelők rendszeresen azt a választ kapják, hogy a milliárdokat forgató vállalkozás és alapítványi környezete az egyházi szervezet része, így nem vonatkoznak rá a gazdasági társaságokról szóló jogszabályok. Sem a médiahatóság, sem más szerv előtt soha semmiről nem hajlandó elszámolni. Közszolgálati adóként nem lenne szabad fizetett hirdetéseket közölnie, de amikor ezt megteszi, a hatóság nem mer fellépni. (Igaz, ezek hozzá közelálló eszmetársak hirdetései, köztük az említett napilapéi, de ha egyszer azt világi tulajdonú magáncég adja ki, akkor a hirdetése a tilalom alá esne.) Pár éve gyűjtést hirdettek a gdanski hajógyár privatizációtól való megmentésére. Az akció nem sikerült, de senki nem tudja, mi történt a befolyt pénzzel. Azt viszont tudni, hogy Jan Krol atya, Rydzyk jobbkeze hatalmas összegeket tőzsdézett el, amikor egy később tönkrement építőipari vállalkozás részvényeibe fektetett be.

A szerzetesek egyébként különböző alapítványok, sőt részvénytársaságok tulajdonosai, tisztségviselői között tűnnek fel, amihez az állami törvények szerint joguk van, de a szerzetesi szegénységi fogadalom szerint semmilyen saját tulajdonuk nem lehetne, főleg nem tőke. Mára hatalmas vállalkozás-komplexummá épült ki Torunban Rydzyk médiafőiskolája (a komolyabb képzettséggel nem rendelkező papnak a Wyszynski bíboros-prímás nevét viselő varsói katolikus egyetem gyorsan doktori címet adott a saját munkájáról szóló (!) disszertáció alapján, hogy a főiskolaalapító mégse álljon ott tudományos titulus nélkül), melegvízfúrásokra épülő gyógyfürdőterve, mobiltelefon-szolgáltatója – és mindez ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen.

Rydzyk atya még csak 67 éves

Bár a püspöki kar az említett okokból erősen megosztott, azért többször megpróbálta mérsékelni a Mária Rádiót. Bizottságot is hozott létre erre. Ám eredmény nincs. A Szentszék képviselete, a nunciatúra többször nyilvánosan interveniált néhány durva jelenség miatt, de hiába. A rend tartományfőnöke nyíltan szembeszállt a nunciussal és a korábbi prímással, Jozef Glemppel is. És a pápa, aki a püspöki karnak és a szerzetesrendnek egyaránt fölöttese, nem lépett. A XVIII. században Liguori Szent Alfonz által alapított redemptorista rend Rómában működő amerikai generálisa egyszer kiküldött egy vizsgálóbizottságot, az tett is néhány enyhén kritikus megjegyzést, ám ennek szintén nem lett folytatása. Rydzyk sérthetetlensége, informális hatalma tulajdonképpen megmagyarázhatatlan, de tény. Nemrég jogerősen megbírságolták, mert az előírt engedélyek nélkül folytatott gyűjtést az említett geotermikus program megvalósítására. Ezt ő keresztényüldözésnek, a sztálinizmus újraéledésének minősíti, és nem hajlandó fizetni. Vajon akad-e állami hatóság, amely végrehajtót mer kiküldeni vagy fogdabüntetésre változtatja a ki nem fizetett – nem nagy összegű – bírságot? Nem hiszem.

Magyarázat lehetne a tömegbefolyás. A Mária Rádió Családja nevet viselő tömegszervezet – bár formális bejegyzés nélkül működik – egy-egy zarándoklatra százezreket, más rendezvényekre tízezreket képes mozgósítani. Az ellenfelei által a zöld- vagy kéksapkások mintájára „mohersapkás kommandónak” gúnyolt dühödt öregasszonycsapat bármikor mozgósítható kiabáló, gyalázkodó tüntetésekre, például bírósági tárgyalótermek megszállására. Ugyanakkor a hallgatók főleg az idősek köréből kerülnek ki, a 38 milliós országban napi egy millió hallgatóval az ötödik helyen áll a Mária Rádió két inkább liberális kereskedelmi és két közszolgálati csatorna után. És a választási eredmények rendre azt mutatják – talán 2005 kivételével –, hogy a meggyőződéses katolikusok zöme sem szereti a túl agresszív indoktrinálást.

Vagyis különleges jelenség a húsz éves lengyel Mária Rádió. Rydzyk atya még csak 67 éves, és jól bírja. Rendszeresen betelefonál saját rádiója élő adásaiba, és hosszasan fejtegeti véleményét napi politikai kérdésekről, miközben fáradhatatlanul irányítja az egész céghálózatot. Kíváncsi vagyok, meddig fog ez így működni.

Az olvasók, kedves kollégák bizonyára érzékelik, hogy nem vagyok elfogulatlan. Ezt vállalom. De amit leírtam, az mind tény.
Domány András
vélemények  hozzászólok
Magyar Újságírók Országos Szövetsége © 2005 | impresszum | médiaajánlat | tipp a szerkesztőnek