Médiaháború Józsefvárosban
2007. július 6. péntek, 00:25
Tizenöt év után azonnali hatállyal felmondott a nyolcadik kerületi lap kiadójának és főszerkesztőjének a józsefvárosi önkormányzat. A fideszes többségű testület új főszerkesztőt nevezett ki. Az eltávolított szerkesztő vitatja a döntés jogszerűségét, ezért – immár támogatás nélkül – továbbra is az önkormányzat neve alatt adja ki az újságot.
A kft. az önkormányzati döntés ellenére is kiadja a „hivatalos” lapot – a június 7-i címlap
A szabaddemokrata Csécsei Béla polgármester által tizenhárom éve vezetett, de a tavalyi helyhatósági választások óta fideszes többségű józsefvárosi önkormányzat képviselőtestülete május 9-i ülésén úgy döntött: 12 hónapos felmondási idővel megszünteti az Impress-Régió Kft-vel a kerületi újság kiadására, szerkesztésére és terjesztésére kötött vállalkozói szerződést. Ehhez a testületnek bármiféle indoklás nélkül joga van, így Karalyos József kiadóvezető-főszerkesztő a határozatot kénytelen-kelletlen tudomásul vette.

Egy év felmondási idő helyett azonnali felmondás

A következő testületi ülésen, május 30-án azonban a korábbi javaslatot előterjesztető képviselő, Kaiser József (Fidesz-KDNP) már a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását kezdeményezte. A képviselők ezt – a kerület honlapján közölt tájékoztató szerint – a Fidesz-KDNP- és az MSZP-frakció szavazataival egyhangúlag támogatták. Az újság kiadásának jogát a két héttel később megalakult Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht-ra ruházta át a testület, és kinevezte az új főszerkesztőt. Hárs Gábor, a szocialisták frakcióvezetője az MSZP józsefvárosi szervezetének honlapján jelezte, az utóbbi két döntést az MSZP és az SZDSZ ellenezte.

Az új stáb az önkormányzat költségvetésében az idei lapkiadásra elkülönített mintegy 38 millió forinton felül további négymillió forintot kapott – a szerkesztőség új irodájának felszerelésére, technikai berendezéseinek beszerzésére.

Vissza a kerületbe

Megayné dr. Koncz Mária, az új főszerkesztő és munkatársai néhány nappal ezelőtt megkezdték a munkát a Harminckettesek terén, a frissen festett, felújított irodában. A nyelvészdoktor az ELTÉ-n PR-t és marketinget oktat, korábban polgármesteri tanácsadóként az I. kerület lapját menedzselte. Újságírói pályafutását – mint meséli – 1985-ben kezdte a Magyar Nemzetnél, de rendszeresen publikált az Élet és Irodalomban is.
Új pozíciójában a Józsefváros újság közszolgálati jellegének erősítését, új design, rovatrend és műfajok bevezetését tűzte ki célul, a mainál szakmailag, nyelvileg és tartalmilag színvonalasabb lapot ígér. Munkáját két külsős munkatárs és egy titkárságvezető segíti – a régi gárdából Hegyi Imre csatlakozott, ő 12 éve szerkeszti a Józsefváros újságot. Az új lap terveik szerint július második felében mutatkozik be, az eddigi 47 ezer helyett 55 ezer példányban. Továbbra is ingyenes lesz és kéthetente, 24 színes oldalon jelentkezik.

Hová lett a hirdetési bevétel?

Keretes írásukban – a felmondás története
Az Impress-Régió Kft. menesztését a vállalkozó szerződésszegésével indokolta a képviselőtestület. A határozat szerint a kiadó a szerződésben rögzítettek ellenére nem részesítette hirdetési bevételeiből az önkormányzatot, nem igazolta az újság példányszámát és terjesztési adatait, valamint együttműködési kötelezettségének sem tett maradéktalanul eleget. Karalyos József az indoklást jogellenesnek tartja, és úgy véli, a józsefvárosi újság törvényes kiadója továbbra is az ő cége. „A szerződés felmondása hamis tényeken és valótlan indokokon alapul” – nyilatkozta az eMasának.

A szerződésben az áll, hogy a lapszámonként maximum négy oldalnyi hirdetés bevételeiből egy oldalnyi a megrendelőt, azaz az önkormányzatot illeti meg. „Ezt az önkormányzat a saját ingyenes hirdetéseire is fordíthatja. A testületi ülést több mint egy héttel megelőzően átadott kimutatásokból öt évre visszamenőlegesen kitűnik, hogy nem egy, hanem majdnem két oldal ingyenes hirdetést tett közzé az önkormányzat” – olvasható a június 7-én kiadott lapszámban a magyarázat, hogy miért nem látott a kerület soha egy forintot sem a hirdetési bevételekből.

A cikk szerint az ülésen a jegyző is megerősítette, kézhez kapta a példányszámot és a hirdetési bevételeket igazoló iratokat, mi több, kifejtette, hogy „a bíróság a felmondási okok valódiságát vizsgálja, ha a kiadó peres úton szeretné igazát bizonyítani” és a véleménye szerint ez esetben „megvan a kockázata annak, hogy a bíróság úgy dönt, az Impress-Régió Kft-nek kártérítést ítél meg” (A jegyző szabadságon van, ezért nem sikerült elérnünk, az ülés jegyzőkönyvét viszont az önkormányzat az eMasa rendelkezésére bocsátja – a szerk.)

Kiváló polgár, független és kritikai

A Fidesz-KDNP frakció „kitalálta, hogy amíg nincs újság, addig az önkormányzati hírek a Helyi Théma című ingyenes lapban jelennek meg. Ezt egyelőre sikerült megakadályoznunk, helyette a józsefvárosi honlapot, illetve egy külön hírlevelet ajánlottunk” – írja az MSZP-s Hárs Gábor az említett internetes fórumon.

Az Impress-Régiót a lap további kiadásától az önkormányzat május 30-i dátummal tiltotta el, ennek ellenére azóta kétszer is megjelent a „régi” Józsefváros. „A szerződést érvényesnek tartjuk, és továbbra is kiadjuk a hivatalos önkormányzati lapot. A kiadói jogban benne van a címer- és a névhasználat is” – állítja Karalyos József, 2005 óta Józsefváros Becsületkereszttel kitüntetett „kiváló polgára”, aki méltatlannak tartja, hogy gyakorlatilag sikkasztással vádolják.

A Józsefvárost egyelőre – az óbudai kerületi lapot is kiadó cég – egyéb tevékenységéből finanszírozza. Az eMasának Karalyos József elmondta: kész arra, hogy egy független, kritikai lapot önerőből jelentessen meg a nyolcadik kerületben.
Lausek Esther